Privacyverklaring

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Perfect Alles Geregeld verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het aanvragen van een verzekering, financiering, hypotheken of schade.

Bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Perfect Alles Geregeld verwerkt de volgende bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Strafrechtelijk verleden
 • Coderingen
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar, voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst aanvragen bankrekening of behandeling van schades.

Waarom wij gegevens nodig hebben

Perfect Alles Geregeld verwerkt uw persoonsgegevens  voor de volgende doelen:

 • Het optreden als uw financieel adviseur en bemiddelaar naar de verzekeraars en als beheerder van uw afgesloten financiële producten.

Hoe lang bewaren we gegevens

Onze bewaartermijn(en) voor polissen, financieringen en hypotheekdossiers zijn voor zolang dit noodzakelijk is.

Delen met anderen

Perfect Alles Geregeld deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst, afhandelen van een schade of aanvragen van een financiering of hypotheek. U moet hierbij denken aan de volgende personen/bedrijven of instellingen :

 • Verzekeraars waarvoor wij optreden als tussenpersoon
 • Hypotheekbanken en andere geldverstrekkers.
 • Schadeherstelbedrijven
 • Overheid en toezichthouders (AFM) indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun wettelijke taken en geen inbreuk pleegt op uw privacy.
 • Onze accountant

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Te corrigeren of verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar :

verzekeringen@perfectallesgeregeld.nl

hypotheken@perfectallesgeregeld.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan willen wij u verzoeken u te legitimeren. Perfect alles geregeld zal zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Perfect Alles Geregeld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik. Neem dan contact op met ons kantoor via onze mail website of telefonisch.